Trang chủTâm lý

Play

Perfect Two - Tr?i Sinh M?t C?p

Danh mục: Tâm lý

Quốc gia: ?ài Loan

Năm khởi chiếu: 2012

Đạo diễn: Chu Diên Bình

Diễn viên: Ella Chen | Vic Chow | Vivian Hsu | Châu Du Dân | Tr?n Gia Hoa | D??ng M?ch | Ti?u Ti?u Bân

Đánh giá IMDB: 5.30 (72 phiếu bình chọn) (0 lượt xem)

Nội dung phim

L?ng l?ng nuôi con su?t 6 n?m tr?i, ??n khi c?u bé l?n ?ôi chút, cô nàng quy?t ??nh ra n??c ngoài sinh s?ng. Không n? ?? con mình c? ??i không bi?t m?t cha, Gia Úy mang Bân Bân ??n ch? A Tân ?? 2 ng??i nh?n m?t nhau. V?y là chu?i ngày chung s?ng gi?a ng??i cha “b?t ??c d?” và c?u con “t? trên tr?i r?i xu?ng” ?ã b?t ??u t? ?ây...


Copyright © 2015 by MobiFone. All rights reserved