Trang chủHài

Play

Orange is The New Black - Tr?i Giam Ki?u M? (Ph?n 6) - Tập 13/13

Danh mục: Hài | Âu Mỹ | Tâm lý

Quốc gia: M?

Năm khởi chiếu: 2018

Diễn viên: Taylor Schilling | Danielle Brooks | Taryn Manning | Uzo Aduba | Dascha Polanco | Selenis Leyva

Đánh giá IMDB: 8.20 (0 phiếu bình chọn) (0 lượt xem)

Nội dung phim

Phim Tr?i Giam Ki?u M? (Ph?n 6) - Orange is The New Black (Season 6) 2018: ???c chuy?n th? t? cu?n h?i ký "Orange Is the New Black: My Year in a Women's Prison" c?a Piper Kerman, k? v? Piper Chapman, m?t ph? n? ?ang có ??y ?? m?i th?: nhà c?a, công vi?c và m?t ng??i ch?ng s?p c??i. B?ng m?t hôm, cô ph?i vào tù vì dính líu t?i v? buôn ma túy t? 10 n?m tr??c, cùng ng??i tình ??ng tính tr??c ?ây. Piper s? ph?i làm sao ?? s?ng sót trong tù, c?ng nh? gi? ???c tình yêu c?a mình?


Copyright © 2015 by MobiFone. All rights reserved