Trang chủHài

Play

The Ex-File 3: Return Of The Exes - Tình V??ng V?n

Danh mục: Hài

Quốc gia: Trung Qu?c

Năm khởi chiếu: 2017

Đạo diễn: ?i?n V? Sinh

Diễn viên: Hàn Canh | Tr?nh Kh?i | Vu V?n V?n

Đánh giá IMDB: 8.00 (2 phiếu bình chọn) (0 lượt xem)

Nội dung phim

Vì m?t l?n hi?u l?m, M?nh Vân và Lâm Giai sau bao n?m yêu nhau ?ã quy?t ??nh nói chia tay. Mi?ng thì nói nh?ng trong lòng h? d??ng nh? v?n ch?a d?t h?n. H?n th? n?a, s? xu?t hi?n c?a nh?ng tình ??ch m?i lai càng ?e do? tình c?m c?a h?. ??i m?t v?i bao th? thách li?u c? hai có quay l?i v?i nhau


Copyright © 2015 by MobiFone. All rights reserved