Trang chủHot trong tháng

Play

Deception - ?o ?nh - Tập 1/13

Danh mục: Hot trong tháng | Hài | Âu Mỹ | Tâm lý

Quốc gia: M?

Năm khởi chiếu: 2018

Diễn viên: Laila Robins | Robert Reed Murphy | Ruben Navarro | Ilfenesh Hadera | Lenora Crichlow | Justin Chon

Đánh giá IMDB: 7.60 (0 phiếu bình chọn) (0 lượt xem)

Nội dung phim

Phim ?o ?nh - Deception 2018: Cameron Black - ?o thu?t gia s? m?t th? gi?i b? h?y ho?i s? nghi?p sau m?t scandal l?n. Nh?ng anh tin r?ng ?ó không ph?i là chuy?n trùng h?p. Ngay sau ?ó, anh ???c FBI tuy?n d?ng vào làm c? v?n ?? phá gi?i nh?ng v? án hóc búa, khó gi?i thích. Song song v?i vi?c dùng k? n?ng c?a mình giúp ?? vi?c ?i?u tra, Cameron âm th?m tìm ki?m nh?ng k? ?ã ám h?i anh. ??ng th?i, anh c?ng dàn d?ng m?t màn ?o thu?t v? ??i nh?t cu?c ??i mình.


Copyright © 2015 by MobiFone. All rights reserved