Trang chủHài

Play

Your Highness (Thuy?t Minh) - Bái Ki?n Cung Ch? ??i Nhân (Thuy?t Minh) - Tập 20/20

Danh mục: Hài | Cổ Trang

Quốc gia: Trung Qu?c

Năm khởi chiếu: 2017

Diễn viên: Quan Tri Bân | Tôn Tuy?t Ninh

Đánh giá IMDB: 0.00 (0 phiếu bình chọn) (0 lượt xem)

Nội dung phim

Phim Bái Ki?n Cung Ch? ??i Nhân - Your Highness (2017): Vai chính c?a phim là T?n Tr?m, là m?t game th? n?i ti?ng c?a m?t game online tên là “Tân thiên long bát b?”. Và r?i, th?t hài h??c là T?n Tr?m ?ã ?i vào th? gi?i game online mà anh ?ã ch?i trong m??i n?m, th? là anh ??t ???c võ công vô ??ch trong th? gi?i game này. Tuy nhiên, T?n Tr?m c?ng ??ng th?i tr? thành k? thù s? m?t c?a toàn th? võ lâm và T?n Tr?m ph?i ??i m?t các âm m?u trong giang h? nh?m h? th? anh.


Copyright © 2015 by MobiFone. All rights reserved